Dangoswch Erthyglau Newyddion yn ôl blwyddyn:

Adoption UK yn chwilio am Gyfarwyddwr / Rheolwr Gwasanaeth newydd i Gymru

Mae'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yn falch o weithio'n agos gydag Adoption UK i ddarparu gwasanaethau mabwysiadu ledled Cymru. Mae cyfle cyffrous wedi codi i benodi Cyfarwyddwr / Rheolwr Gwasanaeth newydd ar gyfer ei wasanaeth yng Nghymru i arwain y gwasanaeth gweithredol a blaengar hwn, sy'n gweithio'n agos iawn gyda mabwysiadwyr a phlant a phobl ifanc mabwysiedig yn ogystal ag eraill, i gam nesaf ei ddatblygiad.

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg

Gweld yr erthygl hon

Chwalu'r Rhwystrau i Breseneoldeb yn yr Ysgol

Mae Adoption UK newydd gyhoeddi adroddiad pwerus am ddarlun pryderus o bresenoldeb ysgol ar gyfer plant â phrofiad gofal fel y rhai sy'n cael eu mabwysiadu a'r rhai sy’n derbyn gofal gan berthynas. Mae'r adroddiad yn uniaith Saesneg ac yn defnyddio data Saesneg oherwydd mai Lloegr yw'r unig wlad yn y DU i'w gasglu ar hyn o bryd.  Fodd bynnag, mae'r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth arall o Gymru ac mae'n annhebygol y bydd y materion yn dra gwahanol i ddysgwyr mabwysiedig Cymru. 

Gweld yr erthygl hon

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again