CRONFA YMDDIRIEDOLAETH PLANT – A gafodd eich plentyn ei eni rhwng 01/09/2002 a 02/01/2011?

Dylai'r rhan fwyaf o blant a gafodd eu geni yn y DU rhwng y dyddiadau uchod fod â chyfrif Cronfa Ymddiriedolaeth Plant (CYP) unigol yn eu henw nhw, yn barod ar gyfer pan fyddant yn 18 oed.

CRONFA YMDDIRIEDOLAETH PLANT 

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again