Sefydlogrwydd Cynnar Cymru

ADNODDAU I WEITHWYR PROFFESIYNOL

Mae'r adnoddau hyn y gellir eu lawrlwytho yn rhan o'r Sefydlogrwydd Cynnar Cymru: Fframwaith Ymarfer. Cynhyrchwyd y canllaw arfer da hwn gan AFA Cymru ar ran y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol.

Anogir ymarferwyr i ddefnyddio’r deunyddiau yma i gefnogi eu harferion.

 

Page

Templates

Format

Download link

5

Adran 1

Siart Llif 1:
Trosolwg i Ymarferwyr

pdf

Siart Llif 1

9

Adran 2

Modiwlau wedi’u recordio

 

2a E-module for Practitioners 

https://youtu.be/tGM211yTntk

2b E-module for Adoption and Fostering Panels

https://youtu.be/4EumuC_Tn1I

2c E-module for Judiciary

https://youtu.be/GcWceUz9myI

2d E-module for Family and Friends 

https://youtu.be/5dHK2g2K0ik

10

Siart Llif 2:
Cynllunio Gofal SCC ar gyfer y Plentyn

pdf

Siart Llif 2

15

Adran 3

Atgyfeirio Plentyn

Word template

11. Ffurflen Atgyfeirio Plentyn

18

Adran 4

Paru ar gyfer SCC

Word template

13. Fframwaith Paru

 

14. Tystysgrif Paru

21

Adran 5

Lleoli o dan SCC

Word template

16. Cytundeb Awdurdod Dirprwyedig

 

17. Cytundeb Gofal Maeth

 

18. Cynllun Lleoli

 

23

Adran 6

Recriwtio, Paratoi, Asesu a Chymeradwyo Darpar Fabwysiadwyr

Powerpoint slides

Beth yw SCC.ppt

 

pdf (leaflet)

Gwybodaeth ar gyfer darpar rieni mabwysiadol

26

Siart Llif 3:
Paratoi a Chymeradwyo

 

pdf

Siart Llif 3

 

27

Siart Llif 4:
Cysylltu, Paru a Lleoli

pdf

Siart Llif 4

 

31

Gwybodaeth i Ganolwyr

Word document

24. Gwybodaeth i Ganolwyr

32

Gofalwyr SCC a Chyllid

Word document

25. Gofalwyr SCC a Chyllid

33

Adran 7

Paratoi, Asesu a Chymeradwyo Gofalwyr SCC

Online webinar

Fostering Training webinar
 

36

Adroddiad Atodol ar gyfer y Panel Maethu

Word template

30. Adroddiad Atodol Cymru Gyfan

36

Rhestr Wirio SCC

Word template

31. Rhestr Wirio

 

36

Offeryn Monitro SCC

Word template

32. Offeryn Monitro

37

Adran 8

Gwybodaeth i Rieni

pdf (leaflet)

SCC-Gwybodaeth i Rieni-1

 

pdf (leaflet)

SCC-Gwybodaeth i Rieni-2

 

pdf (leaflet)

SCC-Gwybodaeth i Rieni-3

 

39

Modiwl wedi’u recordio

 

WEP E Module for parents Welsh - YouTube

40

Gwybodaeth i gynrychiolwyr cyfreithiol rhieni

pdf (leaflet)

36 Gwybodaeth i gynrychiolwyr cyfreithiol rhieni

41

Rhestr Wirio Ymarferydd Gofal Plant

Word template

37. Rhestr Wirio Ymarferydd Gofal Plant

42

Adran 9

Pan fydd plentyn yn dychwelyd at ei rieni

Word template

39. Adolygiad Gofalwyr (templed 1)

Word template

40. Llythyr o Ymddiswyddiad

44

Adran 10

Ar ôl penderfyniad

Gorchymyn Lleoli

Word template

42. Adolygiad Gofalwyr (templed 2)

 

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again