Sarah, 32

Cymdeithas Plant Dewi Sant

 

Dylanwadodd ei gyrfa fel gweithiwr ieuenctid yn drwm ar benderfyniad y rhiant sengl, Sarah, i fabwysiadu. Mabwysiadodd chwiorydd 4 a 6 oed yn 2019 trwy Gymdeithas Plant Dewi Sant ac mae’n siarad yn agored am eu taith ar ei blog, 2StarfishSolo.

 


Mae Sarah yn adrodd ei stori…

“Rwyf wedi gweithio gyda chymaint o bobl ifanc - llawer yn y system ofal - a fyddai wedi elwa o ymyrraeth gynharach i'w helpu i reoli eu hymddygiad a phrosesu eu profiadau niweidiol yn ystod plentyndod.

 

“Byddwn yn aml yn ymgolli yn annhegwch y cyfan, yna gweithiais mewn gwersyll haf i blant rhwng 6 a 11 oed sy'n derbyn gofal. Roedd meddwl ei bod yn annhebygol erbyn yr oedran hwn y byddai pobl eisiau darparu cartref iddynt yn dorcalonnus. Sylweddolais efallai na fyddaf yn gallu newid y byd ond pe bawn i'n gallu rhoi ymdeimlad o ddiogelwch i o leiaf un plentyn, byddai hynny'n ddechrau – yn y diwedd cefais ddwy ferch.

 

“Mae fy merched wedi delio â heriau sylweddol yn eu bywydau ond un o’r pethau mwyaf torcalonnus i bob un ohonom yw eu gwrthdaro rhwng eu teyrngarwch i mi ac i’w “mam bol”. Mae mor bwysig i mi roi fy nheimladau o'r neilltu a dangos iddyn nhw eu bod nhw'n gallu siarad â mi am sut maen nhw'n teimlo, mae gennym ni le diogel i fod yn agored am eu hemosiynau ac rydw i yma i'w helpu i weithio trwy bethau.

 

“Y peth mwyaf mae fy merched wedi ei ddysgu i mi yw nad yw eu caru nhw yr un fath â’u trin yn gyfartal. Maen nhw'n ying ac yang. Rwy'n eu caru yr un peth, ond rwy'n eu rhianta'n wahanol. Mae fy ieuengaf yn ymateb i hiwmor felly pan fydd hi'n gwylltio, dwi'n gallu gwneud rhywbeth gwirion ac mae'n cracio'r foment er mwyn i ni allu siarad am bethau'n bwyllog. Mae angen llawer mwy o sicrwydd ar fy hynaf felly mae'n ymwneud mwy â mwythau a chysur.

 

“Roeddwn i’n arfer poeni y byddai pobl yn edrych ar sut rwy’n rhianta un yn fwy meddal a’r llall yn gadarnach ac yn meddwl ei fod yn cael ei ffafrio, ond yn y pen draw, rwy’n gwybod beth sydd orau iddyn nhw a sut i gael y gorau ohonyn nhw. Felly, byddwn yn dweud wrth fabwysiadwyr eraill i ymddiried yn eich greddf a chael eich arwain gan anghenion eich plentyn. ”

 


Rhannwch yr eiliadau a wnaeth eich gwneud yn deulu @nas_cymru #DewisTeulu

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again