Un o'r ffyrdd gorau o ddarganfod mwy am fabwysiadu yw clywed gan bobl sydd wedi bod yno a'i wneud.

Gwrando craff a thwymgalon p'un a ydych chi eisoes wedi mabwysiadu, yn edrych i ddechrau'r broses neu ddim ond â diddordeb mewn gwahanol ffyrdd o gychwyn teulu.


2. Yr asesiad

Yn yr ail bennod, mae ein mabwysiadwyr yn trafod eu profiadau o gael eu hasesu a’r broses gymeradwyo. Maen nhw'n sôn am y pwysigrwydd o sefydlu perthynas gadarn gyda’ch gweithiwr cymdeithasol- a pheidio mynd mewn panig i lanhau'r tŷ! Bydd y sgwrs hefyd yn troi at rai o’r sialensiau gawson nhw o geisio cyflawni’r broses trwy gyfrwng y Gymraeg.


1. Cyfarfod â'n mabwysiadwyr

Yn y gyfres gyntaf o'n podlediad "Dweud y gwir yn blaen", mae grŵp o fabwysiadwyr o bob rhan o Gymru yn rhannu eu profiadau gyda'i gilydd - o'r camau cyntaf i gefnogaeth ôl-fabwysiadu. Nid oedd unrhyw un yn adnabod ei gilydd cyn y recordiad ond o fewn eiliadau mae fel gwrando ar hen ffrindiau'n siarad. Maen nhw'n chwerthin gyda'i gilydd, maen nhw'n crio gyda'i gilydd.


Cymryd y cam nesaf

Darllenwch fwy o straeon gan ein mabwysiadwyr Straeon teuluol
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again