#MabwysiaduDanSylw

Cynhelir Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu yng Nghymru rhwng 12fed a 18fed Hydref 2020.

 

Eleni rydyn ni'n cael sgwrs dda - gyda mabwysiadwyr, gweithwyr proffesiynol a'r cyhoedd am eu straeon, eu profiadau a'u cwestiynau mabwysiadu.

 

Gallwch ymuno â’r sgyrsiau trwy fynychu un o’n digwyddiadau gweminar dros ginio am ddim a gwrando ar bodlediad mabwysiadu cyntaf Cymru - ar gael yn Saesneg ac yn Gymraeg.

 

Podlediad Dweud y gwir yn blaen: Straeon mabwysiadu

Un o'r ffyrdd gorau o ddarganfod mwy am fabwysiadu yw clywed gan bobl sydd wedi bod yno a'i wneud. Yn y gyfres gyntaf o'n podlediad Dweud y gwir yn blaen: Straeon mabwysiadu, mae gr┼Áp o fabwysiadwyr o bob rhan o Gymru yn rhannu eu profiadau â'i gilydd - o'r camau cyntaf i gefnogaeth ôl-fabwysiadu.

 

Y cyntaf o chwe phennod a ryddhawyd ddydd Mercher 14eg Hydref
Ar gael yn Gymraeg a Saesneg

 

Gweminar: Cwrdd â'r Mabwysiadwyr – Podlediad Dweud y gwir yn blaen: Straeon mabwysiadu

Dewch i gwrdd â rhai o'r teuluoedd o'n podlediad Dweud y gwir yn blaen: Straeon mabwysiadu. Nid oedd unrhyw un yn adnabod ei gilydd cyn y recordiad podlediad ond o fewn eiliadau roedd fel gwrando ar hen ffrindiau'n siarad. Roedden nhw'n chwerthin gyda'i gilydd, redden nhw’n crio gyda'i gilydd. Nawr gallwch chi ddod i'w hadnabod hefyd. 

 

Dydd Mercher 14 Hydref, 12.30pm - 12.50pm
Saesneg / Iaith Arwyddon*
Cofrestrwch yma

 

Dydd Mercher 14 Hydref, 1pm – 1.20pm
Cymraeg / Iaith Arwyddion*
Cofrestrwch yma

 

Gweminar: Teuluoedd Balchder - Cefnogi'r gymuned LHDTC+ trwy fabwysiadu

Mewn partneriaeth â Pride Cymru, dewch i gwrdd ag aelodau o'r gymuned LHDTC+ sydd wedi cael eu paru'n llwyddiannus trwy'r broses fabwysiadu. Mae'r sesiwn hefyd yn cynnwys cyngor gan Gymdeithas Plant Dewi Sant, sydd â chyfradd fabwysiadu gyda mabwysiadwyr LHDTC+ yn uwch na chyfartaledd y DU.
Dewch i glywed eu cynghorion, straeon gonest, a'u hatebion i gwestiynau cyffredinol.

 

Dydd Iau 15 Hydref, 12.30pm - 1.30pm
Saesneg / Iaith Arwyddion*
Gwyliwch trwy  Facebook neu YouTube  Pride Cymru

 

Gweminar: Mabwysiadu’r Iaith Gymraeg

Rydym yn archwilio'r broses fabwysiadu yng Nghymru, y rôl y mae iaith yn ei chwarae mewn teuluoedd, ac yn cyfeirio at adnoddau mabwysiadu a chefnogaeth sydd ar gael yn Gymraeg. Bydd y panel yn cynnwys gweithiwr cymdeithasol a phobl sy'n Gymraeg iaith gyntaf sydd wedi bod yn llwyddiannus trwy'r broses fabwysiadu.

 

Dydd Gwener 16 Hydref, 12.30pm - 13.15pm
Cymraeg / Iaith Arwyddion *
Holi ac Ateb Rhyngweithiol (cyflwynir cwestiynau'n ddienw)
Cofrestrwch yma

 

* Bydd recordiadau gydag is-deitlau Cymraeg / Saesneg ar gael ar-lein ar ôl y digwyddiadau gweminar byw.

 

Ymunwch â’r sgyrsiau ar-lein

Os ydych chi'n cymryd rhan yn unrhyw un o'r digwyddiadau - rhowch wybod i ni a ydyn nhw wedi ennyn unrhyw ddiddordeb neu gwestiynau pellach ynghylch mabwysiadu i chi.

Siaradwch â ni @nas_cymru #MabwysiaduDanSylw #WythnosGenedlaetholMabwysiadu

 
Dysgwch ragor

Os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth am fabwysiadu, cysylltwch â’ch asiantaeth fabwysiadu leol.

Os ydych chi'n byw yn Lloegr ewch i First4Adoption i gael eu gweithgaredd Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu.

Os ydych chi'n byw yn yr Alban, ewch i Adoption in Scotland, ar gyfer eu gweithgaredd Wythnos Mabwysiadu a gynhelir 16 - 20 Tachwedd.

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again