Os oes gennych ddiddordeb mewn cychwyn ar eich taith fabwysiadu neu ddim ond eisiau darganfod mwy am y broses, gallwch gysylltu ag un o'n pum gwasanaeth mabwysiadu lleol neu Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol annibynnol ledled Cymru.

Rydym yn cynghori cysylltu â'r asiantaeth sy'n lleol i chi yn y lle cyntaf, ond mae ein gwasanaethau'n derbyn ymholiadau o bob man, a gan bawb.

Diolch Diolch am eich ymholiad. Bydd aelod o’n tîm mewn cysylltiad yn fuan.
Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch ar fabwysiadu, ewch i’n tudalen Cwestiynau Cyffredin

Ceisiadau am ragor o wybodaeth

* Manylion sydd angen
North Wales North Wales Mid and West Wales Western Bay Vale Valleys and Cardiff SEWAS
Dewiswch rhanbarth Dewch o hyd i'r asiantaeth fabwysiadu iawn i chi trwy glicio ble rydych chi'n byw ar y map neu o'r gwymplen.

Canlyniadau ar gyfer eich asiantaeth agosaf

Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd CymruCysylltwch â ni os ydych chi'n byw yn Wrecsam, Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Conwy, Gwynedd neu Ynys Môn.

01978 295311 or 0800 085 0774 adoption@wrexham.gov.uk Cais am fwy o wybodaeth

Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin CymruCysylltwch â ni os ydych chi'n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro neu Powys.

01267 246970 or Powys 01874 614035 adoptionenquiries@carmarthenshire.gov.uk Cais am fwy o wybodaeth

Gwasanaeth Mabwysiadu Baer GorllewinCysylltwch â ni os ydych chi'n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot neu Abertawe.

0300 365 2222 enquiries@westernbayadoption.org Cais am fwy o wybodaeth

Mabwysiadu Y Fro, y Cymoedd a ChaerdyddCysylltwch â ni os ydych chi'n byw ym Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff, Cyngor Caerdydd neu Fro Morgannwg.

0800 023 4064 contact@adopt4vvc.org Cais am fwy o wybodaeth

Gwasanaeth Mabwysiadu De Ddwyrain CymruCysylltwch â ni os ydych chi'n byw yn Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Torfaen.

01495 369490 adoption@blaenau-gwent.gov.uk Cais am fwy o wybodaeth

Gwasanaeth Mabwysiadu Dewi SantRydym yn croesawu ymholiadau o unrhyw le yng Nghymru.

 

029 20667007 info@stdavidscs.org Cais am fwy o wybodaeth

Barnardo's CymruRydym yn croesawu ymholiadau o unrhyw le yng Nghymru.

029 20484316 BCAFS@barnardos.org.uk Cais am fwy o wybodaeth

Cymryd y cam nesaf

Cewch glywed gan bobl sydd wedi mabwysiadu Podlediad Mabwysiadu

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again