Adroddiad Cynnydd Canol Blwyddyn 2023/24 

Cylchlythyr Gwaith Taith Bywyd 2024

 

Cylchlythyr NAS 2024

 

Adroddiat Blynyddol 2022/23

Adolygiad Canol Blwyddyn 2022/23

 

Cylchlythyr 2023

 

 

Adroddiad Blynyddol 2021/22

   

 

Cylchlythyr Connect

Os ydych chi wir eisiau gwybod beth mae mabwysiadu yn ei olygu i'r bobl y mae’n effeithio arnynt fwyaf - h.y. pobl ifanc wedi'u mabwysiadu - rwy'n awgrymu eich bod yn darllen y Cylchlythyrau Connect. Cynhyrchir y cylchlythyrau, sy’n wych i’w darllen, gan rai pobl ifanc anhygoel sydd wedi’u mabwysiadu! Maent yn rhannu'r hyn y mae cael eich mabwysiadu’n ei olygu ac maent hefyd yn tynnu sylw at rai pethau y gallai gweithwyr proffesiynol eu gwneud yn well. Felly, ewch amdani! Cliciwch ar y delweddau isod i ddechrau darllen!

      

Cliciwch yma i weld y wefan Connected. 

 

Canllawiau Arfer: Plant a gaiff eu hildio i'w mabwysiadu

 

Adolygiad Canol Blwyddyn 2021/22

Cylchlythyr NAS Rhagfyr 2021

Adroddiad Blynyddol 2020/21

 

 

Adolygiad Canol Blwyddyn 2020/21

Adroddiad Blynyddol 2019/20

 

 

Gwrando arnoch chi

 

Adolygiad Canol Blwyddyn 2019/20

 

Adroddiad Blynyddol 2018/19

 

Adolygiad Canol y Flwyddyn 2018/19

 

 

 

Gwrando arnoch chi

 

Adroddiad Blynyddol 2017-18

 

Adroddiad Blynyddol 2016-17

Adroddiad Blynyddol 2015-16

Adroddiad Blynyddol 2014-15

 

  

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again