Grŵp Cymorth Mabwysiadu Lleol


29 Tachwedd 2023 - 29 Tachwedd 2023

Cymru Gyfan - Cwrs hyfforddiant Adoption UK - Paratoi ar gyfer yr ysgol (Ar gyfer rhieni mabwysiadol

Cymru Gyfan - Cwrs hyfforddiant Adoption UK - Paratoi ar gyfer yr ysgol (Ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 blynedd gyntaf ar ôl mabwysiadu) Dydd Mercher 29 Tachwedd 2023 10.00am –...

Gweld y manylion i gyd


30 Tachwedd 2023

Grŵp Cymunedol Adoption UK - Grŵp cymunedol Bae'r Gorllewin - Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port

Grŵp Cymunedol Adoption UK - Grŵp cymunedol Bae'r Gorllewin - Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe Dydd Iau 30...

Gweld y manylion i gyd


30 Tachwedd 2023

Grŵp Cymunedol Adoption UK - Grŵp cymunedol Torfaen - Torfaen

Grŵp Cymunedol Adoption UK - Grŵp cymunedol Torfaen - Torfaen Dydd Iau 30 Tachwedd 10am Wyneb yn wyneb https://www.adoptionuk.org/community-groups-wales

Gweld y manylion i gyd


8 Ionawr 2024

Cymru Gyfan - Cwrs hyfforddiant Adoption UK - Cyswllt (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 blynedd g

Cymru Gyfan - Cwrs hyfforddiant Adoption UK - Cyswllt (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 blynedd gyntaf ar ôl mabwysiadu) Dydd Llun 8 Ionawr 2024 10.00am –...

Gweld y manylion i gyd


29 Ionawr 2024

Cymru Gyfan - Cwrs hyfforddiant Adoption UK - Pan nad yw'r synhwyrau'n gwneud synnwyr

Cymru Gyfan - Cwrs hyfforddiant Adoption UK - Pan nad yw'r synhwyrau'n gwneud synnwyr Dydd Llun 29 Ionawr 2024 10.00am –...

Gweld y manylion i gyd


30 Ionawr 2024

Cymru Gyfan - Cwrs hyfforddiant Adoption UK - Ymwybyddiaeth Ymwrthiant Anymosodol (YA)

Cymru Gyfan - Cwrs hyfforddiant Adoption UK - Ymwybyddiaeth Ymwrthiant Anymosodol (YA) Dydd Mawrth 30 Ionawr 2024 10.00am –...

Gweld y manylion i gyd


8 Chwefror 2024 - 8 Chwefror 2024

Cymru Gyfan - Cwrs hyfforddiant Adoption UK - Gwaith Taith Bywyd

Cymru Gyfan - Cwrs hyfforddiant Adoption UK - Gwaith Taith Bywyd Dydd Iau 8 Chwefror 2024 10.00am – 12.30pm Ar-lein https://www.adoptionuk.org/training-wales

Gweld y manylion i gyd


6 Mawrth 2024 - 6 Mawrth 2024

Cymru Gyfan - Cwrs hyfforddiant Adoption UK - Ymwybyddiaeth Ymwrthiant Anymosodol (YA)

Cymru Gyfan - Cwrs hyfforddiant Adoption UK - Ymwybyddiaeth Ymwrthiant Anymosodol (YA) Dydd Mercher 6 Mawrth 2024 6.30pm –...

Gweld y manylion i gyd


27 Mawrth 2024

Cwrs hyfforddi Adoption UK Ymddygiad Heriol (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 blynedd gyntaf o fa

Gweld y manylion i gyd


Gwefannau Rhanbarthol a Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol

Bae’r Gorllewin
Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru
https://www.westernbayadoption.org/cy/hafan/
Mae digwyddiadau wedi’u lleoli ar yr hafan.


Y fro, y Cymoedd a Chaerdydd
Y fro, y Cymoedd a Chaerdydd
https://www.adopt4vvc.org/cy/Home/Home.aspx
Digwyddiadau: https://www.adopt4vvc.org/cy/News-and-Events/Events.aspx

Canolbarth a Gorllewin Cymru
Gwasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru
https://mabwysiaducgcymru.org.uk/
Digwyddiadau: https://mabwysiaducgcymru.org.uk/whats-on/?_ga=2.84650521.1447162820.1648464681-696546318.1641569841

Gogledd Cymru
Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru
https://mabwysiadugogleddcymru.co.uk/
Digwyddiadau: https://mabwysiadugogleddcymru.co.uk/support/events/

Barnado's
Barnado's Children's charity
https://www.barnardos.org.uk/

Cymdeithas Plant Dewi Sant
Cymdeithas Plant Dewi Sant
https://www.adoptionwales.org/?lang=cy
Digwyddiadau: https://www.adoptionwales.org/events/


AFA Cymru
AFA Cymru
https://www.afacymru.org.uk
Digwyddiadau: Mae digwyddiadau wedi’u lleoli ar yr hafan.

CONNECT
Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc
https://www.connectcymru.com/?lang=cy

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again