Grŵp Cymorth Mabwysiadu Lleol


7 Mehefin 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK 2il Time Round Adoption (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 blynedd gynt

Gweld y manylion i gyd


22 Mehefin 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK Deall Atodiad (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 blynedd gyntaf o fabwy

Gweld y manylion i gyd


6 Gorffennaf 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK Setlo mewn (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 blynedd gyntaf o fabwysia

Gweld y manylion i gyd


11 Gorffennaf 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK Ymwybyddiaeth Ymwrthedd Di-Drais (NVR)

Gweld y manylion i gyd


20 Medi 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK The Power of Play (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 blynedd gyntaf o f

Gweld y manylion i gyd


25 Medi 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK Pan Nad Yw'r Synhwyrau yn Gwneud Synnwyr

Gweld y manylion i gyd


12 Hydref 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK Dod i adnabod y plentyn mabwysiedig yn eich teulu (ar gyfer rhieni mabwys

Gweld y manylion i gyd


17 Hydref 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK Gwaith Taith Bywyd

Gweld y manylion i gyd


24 Hydref 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK Ymwybyddiaeth Ymwrthedd Di-Drais (NVR)

Gweld y manylion i gyd


13 Tachwedd 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK Pan Nad Yw'r Synhwyrau yn Gwneud Synnwyr

Gweld y manylion i gyd


14 Tachwedd 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK Iechyd a Datblygiad (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 blynedd gyntaf o

Gweld y manylion i gyd


21 Tachwedd 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK Ymwybyddiaeth Ymwrthedd Di-Drais (NVR)

Gweld y manylion i gyd


1 Rhagfyr 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK Paratoi ar gyfer yr ysgol (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 blynedd gy

Gweld y manylion i gyd


8 Ionawr 2024

Cwrs hyfforddi Adoption UK Cyswllt (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 blynedd gyntaf o fabwysiadu)

Gweld y manylion i gyd


29 Ionawr 2024

Cwrs hyfforddi Adoption UK Pan Nad Yw'r Synhwyrau yn Gwneud Synnwyr

Gweld y manylion i gyd


30 Ionawr 2024

Cwrs hyfforddi Adoption UK Ymwybyddiaeth Ymwrthedd Di-Drais (NVR)

Gweld y manylion i gyd


8 Chwefror 2024

Cwrs hyfforddi Adoption UK Gwaith Taith Bywyd

Gweld y manylion i gyd


6 Mawrth 2024

Cwrs hyfforddi Adoption UK Ymwybyddiaeth Ymwrthedd Di-Drais (NVR)

Gweld y manylion i gyd


27 Mawrth 2024

Cwrs hyfforddi Adoption UK Ymddygiad Heriol (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 blynedd gyntaf o fa

Gweld y manylion i gyd


Gwefannau Rhanbarthol a Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol

Bae’r Gorllewin
Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru
https://www.westernbayadoption.org/cy/hafan/
Mae digwyddiadau wedi’u lleoli ar yr hafan.


Y fro, y Cymoedd a Chaerdydd
Y fro, y Cymoedd a Chaerdydd
https://www.adopt4vvc.org/cy/Home/Home.aspx
Digwyddiadau: https://www.adopt4vvc.org/cy/News-and-Events/Events.aspx

Canolbarth a Gorllewin Cymru
Gwasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru
https://mabwysiaducgcymru.org.uk/
Digwyddiadau: https://mabwysiaducgcymru.org.uk/whats-on/?_ga=2.84650521.1447162820.1648464681-696546318.1641569841

Gogledd Cymru
Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru
https://mabwysiadugogleddcymru.co.uk/
Digwyddiadau: https://mabwysiadugogleddcymru.co.uk/support/events/

Barnado's
Barnado's Children's charity
https://www.barnardos.org.uk/

Cymdeithas Plant Dewi Sant
Cymdeithas Plant Dewi Sant
https://www.adoptionwales.org/?lang=cy
Digwyddiadau: https://www.adoptionwales.org/events/


AFA Cymru
AFA Cymru
https://www.afacymru.org.uk
Digwyddiadau: Mae digwyddiadau wedi’u lleoli ar yr hafan.

CONNECT
Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc
https://www.connectcymru.com/?lang=cy

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again