Grŵp Cymorth Mabwysiadu Lleol


13 Rhagfyr 2022

Grŵp Cymunedol Adoption UK Darpar grŵp cymunedol Adopters

Gweld y manylion i gyd


14 Rhagfyr 2022

Grŵp Cymunedol Mabwysiadu Grŵp Cymunedol Mabwysiadu rhieni grŵp cymunedol plant niwroamrywiol

Gweld y manylion i gyd


16 Rhagfyr 2022

Grŵp Cymunedol Adoption UK Grŵp cymunedol Casnewydd

Gweld y manylion i gyd


12 Ionawr 2023

Deall Atodiad (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 blynedd gyntaf o fabwysiadu)

Gweld y manylion i gyd


16 Ionawr 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK Ymwybyddiaeth o Ymwrthedd Di-drais (NVR)

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


19 Ionawr 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK - Yr Arddegau

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


30 Ionawr 2023

Grŵp Cymunedol LGBTQ+ Grŵp Cymunedol Adoption UK (gogledd) grŵp cymunedol

Gweld y manylion i gyd


30 Ionawr 2023

Grŵp Cymunedol LGBTQ+ Grŵp Cymunedol Adoption UK (gogledd) grŵp cymunedol

Gweld y manylion i gyd


31 Ionawr 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK - Adeiladu Eich Rhwydwaith Cymorth

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


2 Chwefror 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK - Gwaith Taith Bywyd

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


9 Chwefror 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK Pŵer Chwarae (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 blynedd gyntaf)

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


9 Chwefror 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK Gweithdy hunan-ofal (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 blynedd gyntaf o

Gweld y manylion i gyd


7 Mawrth 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK - Sgyrsiau Anodd

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


16 Mawrth 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK - Ymgartrefu (ar gyfer rhieni mabwysiadol yn eu 3 blynedd gyntaf)

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


29 Mawrth 2023

Cwrs hyfforddi Adoption UK - Cyswllt -beth mae'n ei olygu mewn gwirionedd?

Rhanbarth: Cymru Gyfan

Gweld y manylion i gyd


Gwefannau Rhanbarthol a Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol

Bae’r Gorllewin
Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru
https://www.westernbayadoption.org/cy/hafan/
Mae digwyddiadau wedi’u lleoli ar yr hafan.


Y fro, y Cymoedd a Chaerdydd
Y fro, y Cymoedd a Chaerdydd
https://www.adopt4vvc.org/cy/Home/Home.aspx
Digwyddiadau: https://www.adopt4vvc.org/cy/News-and-Events/Events.aspx

Canolbarth a Gorllewin Cymru
Gwasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru
https://mabwysiaducgcymru.org.uk/
Digwyddiadau: https://mabwysiaducgcymru.org.uk/whats-on/?_ga=2.84650521.1447162820.1648464681-696546318.1641569841

Gogledd Cymru
Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru
https://mabwysiadugogleddcymru.co.uk/
Digwyddiadau: https://mabwysiadugogleddcymru.co.uk/support/events/

Barnado's
Barnado's Children's charity
https://www.barnardos.org.uk/

Cymdeithas Plant Dewi Sant
Cymdeithas Plant Dewi Sant
https://www.adoptionwales.org/?lang=cy
Digwyddiadau: https://www.adoptionwales.org/events/


AFA Cymru
AFA Cymru
https://www.afacymru.org.uk
Digwyddiadau: Mae digwyddiadau wedi’u lleoli ar yr hafan.

CONNECT
Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc
https://www.connectcymru.com/?lang=cy

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again