Mae llawer o’r plant sy’n aros i gael eu mabwysiadu wedi cael dechrau caled ac wedi profi rhyw fath o golled. 

Y plant sydd wedi bod yn aros fwyaf am deulu mabwysiadol sy’n cael blaenoriaeth. Y rhain yw’r plant sy’n frodyr a chwiorydd i ddau neu dri, a lle mae plentyn hˆyn ac iau yn aml; plant sydd ag anawsterau meddygol a datblygiadol neu anawsterau dysgu. 

Gweld y plentyn cyfan er mwyn gwneud gwahaniaeth i’ch bywyd chi a’u bywyd nhw.

Gweld y Plentyn Cyfan : Storiau

Ewch i Cofrestr Fabwysiadu Cymru

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again