Helen a Gareth

“Mae oedi ein mab yn her heb amheuaeth, ond mae’n rhan o bwy ydyw. Ni fyddwn yn ei newid am y byd.”

 

Eileen

“Gall derbyn tri ar yr un pryd fod yn hynod anodd, ond mae wedi rhoi llawenydd mawr i mi.”

 

Martin a Ellie-Rose

 

Tony a Jacquie

“Mae wedi bod yn anodd, ond mae’r ddau wedi rhoi’r teulu i ni yr oeddem wastad wedi’i eisiau. A byddem yn ei wneud eto.”

 

 

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again