Mae’r deunyddiau marchnata canlynol wedi cael eu creu i ategu ymgyrchoedd recriwtio lleol. Dim ond asiantaethau mabwysiadu yng Nghymru ddylai ddefnyddio’r deunyddiau hyn, ac at bwrpas hybu mabwysiadu yn unig. Ni ddylid aildrwyddedu’r lluniau i drydydd partïon ar gyfer eu defnyddio (dim ond fel rhan o’r gwaith o gomisiynu deunyddiau cynhyrchu i hybu mabwysiadu yn unol â chyfarwyddyd asiantaeth fabwysiadu). Drwy lawrlwytho’r deunyddiau hyn, rydych chi’n cytuno i’w defnyddio fel y manylir. Bydd methu cadw at hyn yn arwain at dorri hawliau defnydd. 

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again