"Pan wnes i’r ymholiad cyntaf am fabwysiadu do’n i ddim yn gwybod dim am beth oedd ei angen ar fabwysiadwr, mewn gwirionedd."

"Fel rhiant sengl a oedd yn mabwysiadu, ro’n i’n cymryd y byddai’r gwasanaethau cymdeithasol yn poeni am fy sefyllfa ariannol ond doedden nhw ddim o gwbl."

"Do’n i ddim yn teimlo bod dim digon ‘da fi neu ‘mod i methu rhoi digon."

"Beth sydd angen i chi allu ‘neud yw cynnig cartref diogel a chariadus i blentyn ac os gallwch chi ‘neud hynny, fe gewch chi eich ystyried ar gyfer mabwysiadu."

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again