"Roedd rhywbeth ar goll. Roedd gennym ni ein gilydd, ond dwi'n meddwl bod yna rywbeth bach ychydig ar goll, ac mai’r rhywbeth bach yna oedd ein merch."

"Roeddent yn gyfeillgar iawn ac yn gwneud i chi deimlo'n hamddenol, sy'n dda iawn. Fe wnaethon ni lenwi'r ffurflenni, mynd drwy’r broses gwneud ein hyfforddiant a phopeth a chawsom ein cymeradwyo! Yna ar ôl i chi gael eich cymeradwyo yn llythrennol o fewn dyddiau fe aethon ni i gwrdd â'n merch fach."

"Mae eich bywyd yn newid a dyna pam yr aethom amdani. Roedden ni eisiau hynny. Roedden ni eisiau teulu."

 

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again