"Ro’n i wastad yn meddwl bod hon yn her wahanol, ond a yw e mor wahanol â hynny?  A yw e’n anorchfygol?  Dwi ddim yn meddwl bod unrhyw beth yn anorchfygol, ddim gyda phlant"

 

"Mae pobl wedi rhyfeddu at ba mor dda mae wedi mynd"

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again