Croeso

 

Cofrestr Fabwysiadu Ar-lein Cymru

Online Adoption Register

Mae’r gofrestr fabwysiadu ar-lein newydd ar gael o 4 Mawrth 2019. Mae’r Gwasanaeth Creu Cyswllt yn dod â gofal cymdeithasol plant Cymru at ei gilydd i gynyddu’r dewis o leoliadau sydd ar gael i blant, i wella’r ffordd mae data’n cael ei ddefnyddio ac i roi hwb i gydweithio rhwng awdurdodau lleol a darparwyr.

Cofrestr Fabwysiadu Cymru

Adoption Register Wales

Cofrestr sy’n cysylltu ac sy’n dod o hyd i deuluoedd yw Cofrestr Fabwysiadu Cymru. Y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru sy’n ei chynnal, ar ran Llywodraeth Cymru

 

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siarad ag ymgynghorydd mabwysiadu Dod o hyd i'ch asiantaeth mabwysiadu agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again